Haku taidekouluun on keväisin. Voit tiedustella vapaita oppilaspaikkoja.

Ilmoittaudu tästä netissä: tai soita opiston toimistoon puh. (06) 438 4532, 438 4531

Varhaisiän opinnot (vaihtelee taidealasta riippuen 5-7-vuotiaat)

Varhaisiän opinnot valmentavat taiteen perusopetukseen ja ne on tarkoitettu 5-7 -vuotiaille. Varhaisiän opintoja tarjotaan jokaisella taiteen alalla. Kuvataiteen ja käsityön sisällöt yhdistyvät Taidetaikureissa. Teatteritaiteen varhaisiän opinnot ovat nimeltään Teatterileikki ja tanssissa taas Satubaletti ja Alkeisbaletti. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä.

Yhteiset opinnot (vaihtelee taidealasta riippuen 7-13-vuotiaat)

Kuvataiteen, käsityön, teatteritaiteen ja tanssin opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti.

Työpajaopinnot (13-18-vuotiaat)

Perusopetuksen jälkeen haetaan työpajoihin. Kehittyäkseen monipuolisesti työpajoja kannattaisi vaihtaa vuosittain. Teknisten taitojen lisäksi työpaja opetuksen tavoitteena on oman ilmaisun ja ajattelun kehittäminen. Työpajavaihtoehtoja visuaalisissa taiteissa eli kuvataiteessa ja käsityössä ovat mm. piirustus ja maalaus-, muotoilu-, keramiikka-, vaatetus-, sarjakuva- grafiikka-, kuvanveisto-, valokuvaus- ja mediatyöpaja. Työpajavaihtoehdot vaihtelevat vuosittain.

Hakuaika taidekouluihin on toukokuussa, mutta vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella kansalaisopiston toimistosta puh. 06 438 4532 tai 438 4531.

Lapuan taidekoulun opetus

alkaa syksyllä elo-syyskuun vaihteessa ja päättyy keväällä toukokuun alussa. Tarkemmat opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdat selviävät kotiin lähetettävästä kirjeestä. Lomat ovat samat kuin kouluissa.