Kuvataide

Lapuan taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta. Oppilas saa päättötodistuksen opinnoistaan suoritettuaan kokonaistuntimäärän, joka on yhteensä 500 oppituntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Opintoryhmät kokoontuvat kansalaisopiston tiloissa kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa kerran viikossa 7-14 hengen ryhmissä.

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Opetus on tavoitteellista ja etenee vaiheittain. Opetuksen sisällöissä huomioidaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe.

Yhteiset opinnot 8-13 -vuotiaille, viiden lukuvuoden aikana opetusta 50-75 tuntia/lukuvuosi, 2-3 oppituntia/viikko.

Kuvataiteen yhteisten opintojen aikana tutustutaan monipuolisesti kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin esim. piirustus, maalaus, grafiikka, kuvanveisto, keramiikka, muotoilu, sarjakuva, valo- ja videokuvaus, animaatio, arkkitehtuuri, ympäristö- ja yhteisötaide, performanssi ja monitaiteelliset työmuodot.

Teemaopinnot eli työpajat, 13-18 -vuotiaille, kahden lukuvuoden aikana opetus noin 100 tuntia/lukuvuosi, 3-4 oppituntia/viikko.

Teemaopintojen eli työpajaopintojen tavoitteena on kehittää nuoren omaa taiteellista ilmaisukykyä valitsemallaan kuvataiteen alueella sekä parantaa materiaalien, välineiden ja tekniikoiden tuntemusta. Työpajoja voivat ovat esimerkiksi piirustus- ja maalaus, keramiikka- ja kuvanveisto, valokuvaus- tai sarjakuvatyöpaja.

Aikuisten kuvataiteen perusopetus

Aikuisten perusopinnoissa on samat oppisisällöt kuin lasten ja nuortenkin perusopetuksessa: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka jne. Opetus on periodiopetusta, jossa saman lukuvuoden aikana tutustutaan useaan eri kuvataiteen alueeseen eripituisissa jaksoissa. Samat oppisisällöt toistuvat vuosittain, mutta tuntimäärät, sisällöt ja tekniikat vaihtelevat.
Opetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Opetus jakaantuu perusopintoihin ja syventäviin työpajaopintoihin.

Perusopetus, neljän lukuvuoden aikana opetusta n. 100 tuntia/lukuvuosi, 3 oppituntia/viikko.

Syventävät opinnot eli työpajaopinnot, kahden-kolmen lukuvuoden aikana opetusta n. 100 tuntia/lukuvuosi, 4 oppituntia/viikko.

kuvataide_etusivu

Millaista on opiskella meillä?