Lukuvuosimaksut

Varhaisiän opinnoissa, perus- ja syventävissä opinnoissa lukuvuosimaksu sisältää opetuksen ja tunneilla tarvittavat materiaalit.

Aikuisopinnoissa tunneilla tarvittavat materiaalit opiskelijat hankkivat itse tai ryhmän kanssa yhdessä.

Työttömyyden tai heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi alle 18v. oppilaan huoltaja voi anoa alennusta oppilaan kurssimaksuun.

Alennus on enintään 50% kurssimaksusta ja sitä myönnetään 1.10. mennessä tulleiden hakemusten perusteella.

Varhaisiän opinnot

lukuvuosimaksu 80 €

Perusopinnot

Kuvataide ja käsityö

60 h lukuvuosimaksu 110 €
90 h lukuvuosimaksu 150 €

Teatteritaide

60 h lukuvuosimaksu 90 €
90 h lukuvuosimaksu 135 €

Syventävät opinnot

Kuvataide ja käsityö

100 h lukuvuosimaksu 160 €

Teatteritaide

100 h lukuvuosimaksu 160 €

Aikuisopinnot yli 20 v.

Kuvataide

105 h lukuvuosimaksu 125 € + materiaalimaksu käytön mukaan

Käsityö

180 h lukuvuosimaksu 180 € + materiaalimaksu käytön mukaan