Lukuvuosimaksut

Varhaisiän opinnoissa, perus- ja syventävissä opinnoissa lukuvuosimaksu sisältää opetuksen ja tunneilla tarvittavat materiaalit.

Aikuisopinnoissa tunneilla tarvittavat materiaalit opiskelijat hankkivat itse tai ryhmän kanssa yhdessä.

Varhaisiän opinnot

lukuvuosimaksu 80 €

Perusopinnot

Kuvataide ja käsityö

60 h lukuvuosimaksu 110 €
90 h lukuvuosimaksu 150 €

Teatteritaide

60 h lukuvuosimaksu 90 €
90 h lukuvuosimaksu 135 €

Syventävät opinnot

Kuvataide ja käsityö

100 h lukuvuosimaksu 160 €

Teatteritaide

100 h lukuvuosimaksu 160 €

Aikuisopinnot yli 20 v.

Kuvataide

105 h lukuvuosimaksu 125 € + materiaalimaksu käytön mukaan

Käsityö

180 h lukuvuosimaksu 180 € + materiaalimaksu käytön mukaan