Millaista on opiskella meillä?

Videot kertovat toiminnastamme.

Varhaisiän opinnot

Kuvataiteen perusopinnot

Tanssitaiteen perusopinnot

Käsityön perusopinnot

Teatteritaiteen perusopinnot

Työpajaopinnot

Kuvataiteen perusopintojen vaha-animaatioprojekti, johon osallistui kolmannen, neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijoita.