Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta

on yhdistys, jonka jäseneksi voi liittyä jokainen kansalaisopiston kursseilla opiskeleva. Yhdistyksen tavoitteena on innostaa kaikkia kansalaisopistolaisia opinnoissaan ja harrastustoiminnassaan sekä järjestää yhteistä toimintaa ja luoda yhteishenkeä.
Opistolaiskunta jakaa stipendejä kevättapahtumien yhteydessä. 

Lue lisää opistolaiskunnan kotisivuilta!