Tanssitaide

Lapuan taidekoulu aloittaa syksyllä 2018 antamaan yleisen oppimäärän mukaista tanssitaiteen perusopetusta. Opetus on jatkoa Lapuan kansalaisopistossa pitkään jatkuneelle baletin opetukselle. Oppilas saa päättötodistuksen opinnoistaan suoritettuaan kokonaistuntimäärän, joka on yhteensä 500 oppituntia. Yleiseen oppimäärään ei lueta varhaisiän opintoja. Opintoryhmät kokoontuvat kansalaisopiston tiloissa Paukussa kerran viikossa 7-15 hengen ryhmissä.

Lasten ja nuorten tanssitaiteen yhteiset opinnot

Opetus on tavoitteellista ja etenee vaiheittain. Opetuksen sisällöissä huomioidaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe.

Yhteisten opintojen tavoitteena on monipuolinen tanssitaiteen perustaitojen omaksuminen, tanssin ilon kokeminen ja tanssin harrastaminen pitkäjänteisesti. 

Baletti1-1024x576

Millaista on opiskella meillä?