Todistukset ja valmistuminen

Opinnoista Lapuan taidekoulussa on mahdollisuus saada todistus, jonka muoto riippuu suoritettujen opintojen laajuudesta:

A. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus

Päättötodistuksen voi saada kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen 500 tunnin laajuisista opinnoista.
Yleisen oppimäärän suorittaminen kokonaan on hyödyllistä erityisesti niille, jotka pyrkivät ammatilliseen koulutukseen, jossa tarvitaan taiteellista osaamista. Taidekoulussa suoritetuista yleisen oppimäärän laajuisista opinnoista ei välttämättä saa lisäpisteitä eri oppilaitoksiin pyrittäessä, sillä oppilaitoksilla on tämän suhteen vaihtelevia käytäntöjä. Mutta ne voidaan lukea hyväksi ainakin siirryttäessä myöhemmin opiskelemaan laajan oppimäärän opetusta antavaan taidekouluun.

B. Osallistumistodistus

Osallistumistodistuksen voi saada opiskelija, jonka opinnot jäävät alle päättötodistukseen vaadittavan määrän.