Varhaisiän opinnot

Varhaisiän opinnot

Opetusryhmät ko­koontuvat Vanhan Pau­kun kulttuurikeskuk­sessa kansalaisopiston tiloissa kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Ryhmien koko on 7-12 opiskelijaa ryhmää kohden.

Varhaisiän opinnot valmentavat taiteen perusopetukseen ja ne on tarkoitettu 5-7 -vuotiaille. Varhaisiän opintoja tarjotaan jokaisella taiteen alalla. Kuvataiteen ja käsityön sisällöt yhdistyvät Taidetaikureissa. Teatteritaiteen varhaisiän opinnot ovat nimeltään Teatterileikki ja tanssissa taas Satubaletti ja Alkeisbaletti. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä.

 

Varhaisiän opinnot kannustavat lasta jatkamaan taiteen perusopintoihin ja luovat pohjaa aktiiviselle taiteen harrastamiselle. Ne eivät sisälly laskennallisesti taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisiin oppimääriin.

varhais_etusivu_kuva

Millaista on opiskella meillä?